ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych:

 

  bezpośrednia obsługa przez dedykowanego dla Wspólnoty Mieszkaniowej Administratora, wspieranego przez licencjonowanego Zarządcę Nieruchomości

  stały nadzór nad funkcjonowaniem nieruchomości: cykliczne przeglądy i wizytacje obiektu

  bieżący kontakt z właścicielami we wszelkich sprawach związanych z nieruchomością wspólną (sms, mail, zawsze aktualna i przejrzysta tablica informacyjna na nieruchomości)

  wsparcie mieszkańców w codziennych sprawach: wydawanie zaświadczeń, udzielanie informacji, dorabianie pilotów, kluczy do klatek schodowych, kodów domofonowych, etc.

  kontraktowanie i kontrola podwykonawców (firmy sprzątającej, ochrony etc.)

  dbałość o prawidłową gospodarkę finansami wspólnoty mieszkaniowej: przygotowanie rzetelnego i zoptymalizowanego planu budżetowego, a następnie jego prawidłowa realizacja

  przygotowanie, organizacja i przeprowadzanie zebrań wspólnot mieszkaniowych zbieranie głosów pod uchwałami wspólnot (zapewniamy możliwość głosowania przez Internet)

  reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w kontaktach z deweloperem, podmiotami zewnętrznymi, dostawcami mediów, organami administracji publicznej

  wszelkie inne czynności konieczne do prawidłowego sprawowania funkcji zarządcy dopasowane do specyfiki wspólnoty mieszkaniowej i nieruchomości

administrowanie nieruchomościami łódź, zarządzanie nieruchomościami łódź, obsługa techniczna nieruchomości łódź, obsługa prawna nieruchomości łódź_www.hsnieruchomosci.pl

KSIĘGOWOŚĆ

  prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów

  rozliczanie zaliczek wpłacanych przez właścicieli na poczet zużycia mediów, udostępnianie właścicielom danych o rozrachunkach i saldzie wpłat przypisanych do lokalu poprzez portal internetowy

  sporządzanie na rzecz wspólnot mieszkaniowych sprawozdań finansowych, bilansów, deklaracji podatkowych

  prowadzenie rachunków bankowych wspólnot oraz indywidualnych rachunków do wpłat przypisanych do właścicieli

OBSŁUGA TECHNICZNA

  prowadzenie, aktualizacja i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości (w tym KOB)

  koordynacja procesu wykonywania przeglądów technicznych i branżowych nieruchomości: zachowanie terminu, uzgadnianie niezbędnych zakresów robót; analiza protokołów przeglądowych, zlecanie prac i napraw oraz zaleceń poprzeglądowych

  pozyskiwanie ofert na prace remontowe i modernizacyjne, opiniowanie wycen i projektów

  zlecanie nadzorów nad pracami naprawczymi i remontowymi

  dokonywanie wizji lokalnych w związku z usterkami nieruchomości wspólnej

  reprezentacja wspólnoty w kwestiach technicznych przed gwarantami nieruchomości, podmiotami zewnętrznymi, dostawcami mediów, organami administracji publicznej

administrowanie nieruchomościami łódź, zarządzanie nieruchomościami łódź, obsługa techniczna nieruchomości łódź, obsługa prawna nieruchomości łódź_www.hsnieruchomosci.pl
administrowanie nieruchomościami łódź, zarządzanie nieruchomościami łódź, obsługa techniczna nieruchomości łódź, obsługa prawna nieruchomości łódź_www.hsnieruchomosci.pl

OBSŁUGA PRAWNA

  windykacja należności

  opiniowanie kwestii prawnych związanych ze wspólnotą mieszkaniową i nieruchomością

  opiniowanie projektów uchwał, regulaminów wspólnot, umów zawieranych przez wspólnotę

  reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach z tytułu gwarancji i rękojmi budynku

  wsparcie w procesie przejmowania w zarządzanie nieruchomości od dotychczasowego administratora, analiza otrzymanej dokumentacji

Doradzamy w zakresie bieżącego
administrowania i zarządzania nieruchomościami
oraz wyboru najkorzystniejszych rozwiązań technicznych.